Avís Legal

AVÍS LEGAL
Aquest lloc web i el domini és propietat del Centre Cultural de Les Preses amb domicili al carrer Murrià, núm. 20, CP 17178 LES PRESES, CIF G17214438, tel. 972 693232 i correu electrònic info@llenyataires.net

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen al Centre Cultural de Les Preses o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Centre Cultural presenta aquests continguts en el seu lloc amb finalitats d’informació i per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris del lloc poden utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. El Centre Cultural de Les Preses es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del Centre Cultural de Les Preses.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena al Centre Cultural de Les Preses (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

El Centre Cultural de Les Preses compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Adoptarà les mesures exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

El Centre Cultural de Les Preses entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers del Centre Cultural per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà al Centre Cultural.

El Centre Cultural de Les Preses adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos del Centre Cultural de Les Preses o de tercers. El Centre Cultural de Les Preses no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

El Centre Cultural de Les Preses no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al Centre Cultural. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del Centre Cultural. El Centre Cultural de Les Preses no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

El Centre Cultural de Les Preses es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

El Centre Cultural de Les Preses no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats d’Olot els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CONDICIONS PARTICULARS DE LA MARXA DELS LLENYATAIRES

L’organització (Els Enfilats – Centre Cultural de Les Preses) no es farà responsable de danys materials o accidents personals que els participants puguin patir.

L’organització en cas d’una meteorologia molt adversa o d’altres causes de força major, podrà anul·lar la marxa.

La marxa és pensada per fer-la caminant: no es garanteix serveis, com l’avituallament calent, per qui la faci corrents.